MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Złoty Krzyż Zasługi dla Małgorzaty Chrobak

Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz wręczył Złoty Krzyż Zasługi Małgorzacie Chrobak, która w gminie Zakliczyn podejmuje wiele inicjatyw o nowatorskim charakterze. Odznaczenie wieloletniej dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Stróżach przyznał Prezydent RP Andrzej Duda.
Małgorzata Chrobak pracę zawodową rozpoczęła w 1980 roku jako pielęgniarka. Z pomocą społeczną związana jest od 22 lat. W 2000 roku została kierownikiem działu opiekuńczo-terapeutycznego i rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, a od 2008 roku aż do przejścia na emeryturę w styczniu 2022 roku była dyrektorem tej placówki. Odpowiedzialna praca, jaką przyszło jej wykonywać w okresie dostosowania domów pomocy społecznej do standardu świadczonych usług, wymagała wiele wysiłku, poświęceń i wyrzeczeń. Istniejący wówczas DPS w Stróżach był największym tego typu w powiecie tarnowskim. Wymagał dużych prac remontowych i inwestycyjnych, a dodatkową trudnością był jego zabytkowy charakter. Dzięki jej staraniom zabytkowy obiekt został dostosowany do obowiązujących standardów dla tego typu placówek i zapewnia mieszkańcom pełny zakres usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających na wysokim poziomie.
Małgorzata Chrobak pełniła również funkcję kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach, którego była inicjatorem (2010 r.). Utworzyła ten ośrodek wsparcia, widząc duże zapotrzebowanie ze strony środowiska na tego typu usługi.
W 2004 roku przyczyniła się do powstania Stowarzyszenia Przyjaciół DPS w Stróżach, którego jest wiceprezesem, świadcząc pomoc mieszkańcom placówki, jak i potrzebującym z terenu gminy Zakliczyn. Zainicjowała utworzenie w 2015 roku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach dla 30 osób. Placówka ta cieszy się dużym zainteresowaniem i w przyszłości planuje zwiększenie w nim liczby miejsc, a tym samym zatrudnienie dodatkowej kadry. Obecnie pełni funkcję kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach. Wraz z członkami Stowarzyszenia organizuje imprezy integracyjno-kulturalne, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
Pani Małgorzata aktywnie działa także jako prezes Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz członek Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie. Wraz z członkami Federacji przyczyniła się do uruchomienia w 2018 roku Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów Gminy Zakliczyn w Kończyskach, które w 2021 r. odwiedzili m.in. Premier Mateusz Morawiecki oraz Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda.
To tylko część podejmowanych przez Małgorzatę Chrobak inicjatyw o nowatorskim charakterze w gminie Zakliczyn, a warto podkreślić ponadto, że w przeszłości (2011-2015) pełniła również funkcję sołtysa Paleśnicy.
Złoty Krzyż Zasługi Wicewojewoda Ryszard Pagacz wręczył pani Małgorzacie podczas sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie.

__

Zakliczyn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *