ZGŁOŚ SWOJEGO KANDYDATA DO NAGRÓD MIASTA TARNOWA

Mieszkańcy Tarnowa mogą zgłaszać swoich kandydatów do tegorocznych Nagród Miasta Tarnowa, które przyznawane są za osiągnięcia w dziecinie kultury i sztuki. Zgłoszenia w tej sprawie przyjmuje Wydział Kultury magistratu mieszczący się przy Rynku 7. Nominacje można przekazywać osobiście albo mailowo do 15 kwietnia.

Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Wydziału Kultury (tel. 14 688 90 95) lub pod adresem mailowym w.kultury@umt.tarnow.pl.

Wyróżnienia są przyznawane w pięciu kategoriach: za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (w wysokości 7 tysięcy zł), za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury (w wysokości 5 tysięcy zł), Nagroda „Mecenas Kultury Tarnowa” (prawo posługiwania się przez rok tym tytułem), Nagroda Honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury (w wysokości 10 tysięcy zł) oraz Nagroda „Nadzieja Roku” (w wysokości 5 tysięcy zł).

Nagrody Miasta Tarnowa są wręczane laureatom podczas uroczystej gali w czasie Święta Miasta. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, stowarzyszenia kulturalne, związki zrzeszające twórców kultury, organizacje prowadzące działalność kulturalną, szkoły wyższe i osoby fizyczne. Zgłoszenie do nagrody powinno zawierać dane kandydata, informacje dotyczące dotychczasowej działalności i jego osiągnięć, uzasadniające przyznanie nagrody.

W ubiegłym roku laureatami Nagród Miasta Tarnowa zostali: Magdalena Burdzyńska w dziedzinie twórczości artystycznej, Lidia Jaźwińska za upowszechnianie kultury, Browar TRZECH KUMPLI – „Mecenas Kultury Tarnowa”, Bogdan Ligęza-Drwal – Nagroda Honorowa oraz Milena Łącka – „Nadzieja Roku”.

Wzór zgłoszenia do pobrania poniżej.

(mt)

__
Tarnów.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.