W Siedlcu powstaje plac zabaw

Zagospodarowanie centrum miejscowości Siedlec poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej.

Zadanie będzie realizowane przez Radłowskie Forum Rozwoju we współpracy z Gminą Radłów. Na zadanie przyznana została dotacja w wysokości 39 888,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie 19.2, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zagospodarowanie centrum miejscowości obejmować będzie budowę placu zabaw: zamontowane zostaną huśtawki, karuzela, piaskownica, zjeżdżalnia, oraz ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Teren zostanie ogrodzony. Powstaną chodniki z kostki brukowej oraz miejsca parkingowe. Na terenie zostanie posadzona zieleń ozdobna.

Wartość całości prac to kwota ok. 125 000,00 zł.

__

Gmina Radłów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.