Szczurowa: Szkoła do likwidacji. Powodem finanse i malejąca liczba uczniów

W miniony wtorek podczas sesji Rady Powiatu brzeskiego podjęta została uchwała o likwidacji Zespołu Szkół w Szczurowej i rozwiązania wchodzących w jego skład szkół: liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej 1 stopnia, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkoły policealnej. Za rozwiązaniem szkoły było 15 radnych, 6 zaś wstrzymało się od głosu.

Jednostka prowadzona była do tej pory przez Powiat Brzeski, który dopłacił w 2020 roku do jej funkcjonowania 180 000 zł a w 2021 roku 50000 zł. Nierentowność Zespołu Szkół w Szczurowej związana jest ze spadkiem liczby młodzieży zamieszkującej tereny nad Wisłą, oraz z faktem iż młodzież wybiera chętniej szkoły w Brzesku, Bochni czy też Tarnowie, gdzie można znaleźć znacznie większy wachlarz profili. Obecnie w Zespole Szkół w Szczurowej uczy się 109 uczniów, w tym roku ukończy ją 68 osób, po ich odejściu zostanie 41 osób w klasach drugiej i trzeciej branżowej szkoły pierwszego stopnia. Od kilku lat nie zostali zrekrutowani uczniowie którzy chcieliby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, czy też liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i szkole policealnej. Od 3 lat także nie ma naboru do technikum w Szczurowej. W związku z tym podjęto również decyzję iż pozostawiona zostanie szkoła branżowa pierwszego stopnia a jej prowadzenie od września przejąć ma gmina Szczurowa, która to jest de facto właścicielem budynku w którym znajduje się szkoła.
Liczby są nieubłagane i argumenty demograficzne jak i finansowe zadecydowały ostatecznie o rozwiązaniu Zespołu Szkół w Szczurowej. Co jednak stanie się z nauczycielami i pracownikami niedydaktycznymi? Gmina Szczurowa chcę bowiem przejąć szkoły branżowej pierwszego stopnia bez dotychczasowej załogi. Nauczyciele mają zapewnioną pracę w innych jednostkach prowadzonych przez powiat brzeski, natomiast pozostaje bardzo ważny problem pracowników administracji i obsługi. Szefowa wydział edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku podkreśliła już rozważą także zatrudnienie ich w innej jednostce prowadzonej przez Powiat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.