MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Sportowe dotacje w Gminie Brzesko rozdane

314 tysięcy złotych przeznaczył Urząd Miejski na dofinansowanie działalności stowarzyszeń realizujących zadania za zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje trafiły do 13 organizacji, które w terminie sporządziły wnioski spełniające konkursowe wymogi.

Powołana przez burmistrza Brzeska komisja konkursowa wyszła naprzeciw sugestiom zarządów ubiegających się o dofinansowanie, i ogłosiła nabór wniosków jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Dzięki temu pieniądze zostały rozdzielone wcześniej niż zwykle, co pozwoliło wszystkim prowadzić działalność bez finansowych zakłóceń od samego początku roku. Prawie wszystkie kluby otrzymały dofinansowanie wyższe niż ubiegłoroczne lub w wysokości zbliżonej do poprzedniej.

Komisja przy podziale środków wzięła pod uwagę między innymi dotychczasowe osiągnięcia, ilość osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez poszczególne stowarzyszenia.

Władze samorządowe gminy Brzesko podejmują szereg inicjatyw mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju sportowego mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży. Przyznawane corocznie dotacje to tylko część wydatków ponoszonych przez Urząd Miejski w tym zakresie. Systematycznie rozbudowywana jest przyszkolna baza sportowa. Jeszcze w tym roku zostanie oddana do użytku hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Mokrzyskach. Trwają przygotowania do budowy trzech kolejnych obiektów tego typu – w Buczu, Porębie Spytkowskiej i Szczepanowie. W ciągu ostatnich dwóch lat wybudowano lub przebudowano przyszkolne boiska w Sterkowcu, Jadownikach (ZS-P), Okocimiu i Brzesku (SP 1).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *