ad2
ad2
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Rolniku pracuj bezpieczne!

Pora zimowa w gospodarstwach rolnych może niektórym kojarzyć się z okresem mniej intensywnych prac w gospodarstwie rolnym.

Nic bardziej mylnego! Jak pokazują statystyki KRUS to właśnie w tym czasie dochodzi do największej liczby wypadków, a zwłaszcza do upadków na nawierzchni podwórzy, upadków z drabin, schodów czy w pomieszczeniach inwentarskich podczas obsługi zwierząt.

Spowodowane jest to m.in. występującymi o tej porze roku opadami deszczu i śniegu, a także spadkiem temperatury powietrza poniżej 0°C. Nawierzchnie obejść stają się śliskie, co jest szczególnie niebezpieczne, gdy rolnicy poruszają się po nieoświetlonych ciągach komunikacyjnych i w niewłaściwym obuwiu. W takich sytuacjach często dochodzi do poślizgnięć i upadków, których konsekwencjami mogą być bolesne stłuczenia, zwichnięcia lub złamania kończyn, skręcenia stawów, a nawet urazy kręgosłupa lub głowy. Upadki te powodują długotrwałą niezdolność do pracy, niepełnosprawność, a czasem nawet śmierć. Do Placówki Terenowej KRUS w Brzesku zgłoszono w 2021 roku 43 wnioski o jednorazowe odszkodowanie, w tym aż 25 zdarzeń nastąpiło w wyniku upadków. Z wieloletnich obserwacji KRUS wynika, że większości z nich można by  w prosty sposób uniknąć. Poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z dużymi nakładami finansowymi Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie i konsekwentne ich eliminowanie.

Co możesz zrobić, aby w okresie zimowym uniknąć upadków na terenie gospodarstwa rolnego?
•zadbanie o stan ciągów komunikacyjnych w obejściu, m.in. o ich stan techniczny, czystość, odśnieżanie i usuwanie z nich zbędnych przedmiotów, a także niwelowanie nierówności na powierzchni podwórzy;
•sprawdzanie po nocnych przymrozkach stanu schodów do domu i budynków inwentarskich, a także drabin i podestów, gdyż mogą być oblodzone;
•likwidowanie na bieżąco śliskości nawierzchni ciągów komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu, posypywanie piaskiem lub solą oblodzonej warstwy;
•zadbanie o właściwe odprowadzenie wód opadowych i odpowiednie oświetlenie podwórzy;
•używanie odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych i planowanej pracy obuwia; ważne, aby było usztywnione w kostce i dobrze przylegało do stopy, posiadało antypoślizgową, protektorowaną podeszwę i wzmocnione noski.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi szereg kampanii prewencyjnych promujących zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedna z nich:  Rola rolnika by upadku unikał ma na celu zmianę świadomość i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Stosowanie zasad bezpieczeństwa pracy, pozwoli zapobiec, a nawet uniknąć zdarzeń wypadkowych.

Placówka Terenowa KRUS w Brzesku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.