Zmiana opłat w strefa płatnego parkowania w Brzesku

Szanowni Klienci !!!

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji przypomina, że od 3 stycznia 2022 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XLII/330/2021 z dnia 08.12.2021 r. obowiązują zmienione opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Brzesku oraz opłaty dodatkowe, kwoty abonamentów, zmieniają się zasady kontroli pojazdów parkujących w SPP oraz zostaje poszerzony obszar SPP.

 1. Wysokość opłat za parkowanie (poniższe opłaty obowiązują od 03 stycznia 2022):

1,50 zł – opłata minimalna za 30 min. postoju

3,00 zł– za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju

3,00 zł – za drugą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

15,00 zł – opłata dzienna

Na każdym parkometrze znajduje się informacja o stawkach obowiązujących za parkowanie. Parkometr przyjmuje wyłącznie nominały od 10 gr. do 5,00 PLN. Parkometr nie wydaje reszty. Po wrzuceniu minimalnej kwoty 1,50 zł parkometr sam przelicza czas postoju w zależności od uiszczonej opłaty.

 1. Wysokość opłaty dodatkowej :

75,00 zł – za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP na miejscu parkingowym ogólnodostępnym lub za postój ponad opłacony czas, opłata ta pozwala na postój pojazdu w danym miejscu do 4 godzin.

150,00 zł– za postój pojazdu na zastrzeżonych miejscach parkingowych SPP takich jak koperta lub miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Kwoty abonamentów – szczegółowy wykaz cen i opis abonamentów znajdą Państwo w zakładce Abonamenty – link do zakładki z abonamentami
 2. Wysokość opłat :

– za zastrzeżenie wydzielonego stanowiska parkingowego (koperty) w wyznaczonym miejscu w SPP na cele związane z postojem pojazdu stawka wynosi:

 1. a) na okres 1 miesiąca – 300,00 zł
 2. b) na okres 6 miesięcy – 1350,00 zł
 3. c) na okres 12 miesięcy – 2400,00 zł

– za korzystanie z wydzielonego stanowiska parkingowego w SPP o długości 5,0 m – 6,0 m i szerokości 2,3 m – 2,5 m na cele handlowe, reklamowe, remontowe i inne stawka wynosi:

 1. a) na okres 1 dnia – 20,00 zł
 2. b) na okres 1 miesiąca – 400,00 zł
 3. Zasady kontroli

Opłatę za postój należy wnieść z góry bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą rozpoczęcia postoju pojazdu. Podczas kontroli pojazdów parkujących w strefie płatnych parkingów, pracownik SPP ma obowiązek wystawić zawiadomienie o nałożeniu opłaty dodatkowej po sprawdzeniu, że dany pojazd takiej opłaty nie posiada. Na wyżej wymienioną okoliczność kontrolujący jest zobowiązany do stworzenia dokumentacji fotograficznej i pozostawienia zawiadomienia za przednią szybą kontrolowanego pojazdu samochodowego.

Obowiązkiem kierującego pojazdem jest pozostawienie opłaty parkingowej za przednią szybą pojazdu w miejscu widocznym i niebudzącym jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby były widoczne dla kontrolujących. W uzasadnionych przypadkach, od opłaty dodatkowej kierowca może złożyć reklamację (pisemną w biurze administratora SPP lub elektronicznie wypełniając formularz reklamacyjny na stronie internetowej) w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

 1. Poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku

Z dniem 3 stycznia 2022 nastąpiło poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku o plac parkingowy przy ul. Targowej.

__

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.