Otwarcie nowej sali w Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej

24 stycznia 2022 roku w Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej miało miejsce ważne i długo oczekiwane wydarzenie, którym było otwarcie nowo wybudowanej sali. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość otwarcia byli: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz, Radny Powiatu Bocheńskiego Wiesław Kukla, Przewodnicząca Rady Gminy Trzciana Renata Paruch, Radni Gminy Trzciana: Stanisław Pastuszak oraz Tadeusz Cempura, ks.Proboszcz Parafii Kamionna Jerzy Jawor, Kierownik Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej Aleksandra Dudziak, Prezes KGiGW ,, Gościnna Kamionna” Danuta Pijanowska oraz członkowie KGiGW .

Oficjalne otwarcie sali nastąpiło poprzez poświęcenie obiektu przez ks. Proboszcza Jerzego Jawora oraz symboliczne przecięcie wstęgi. W swoim wystąpieniu Pan Wójt przedstawił historię realizacji tego przedsięwzięcia oraz podkreślił zastosowanie nowej sali dla społeczeństwa Kamionnej i mieszkańców gminy, którym ta sala będzie służyć. Podziękował osobom, które przyczyniły się do realizacji tego zadania. Szczególne słowa podziękowania skierował do Posła Arkadiusza Mularczyka, który poparł wniosek o rozbudowę Świetlicy w Kamionnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Posła Wiesława Krajewskiego za wsparcie tej inicjatywy. Podziękował również Radnym Gminy Trzciana za zabezpieczenie dodatkowych środków na ten cel. Słowa uznania skierował do Pani Sołtys Wsi Kamionna – Krystyny Dudziak, która wsłuchując się w głos mieszkańców dążyła do realizacji tej inwestycji.
Pan Poseł Wiesław Krajewski w słowach skierowanych do uczestników spotkania podkreślił wielkie znaczenie nowego obiektu dla rozwoju kultury w sołectwie Kamionna oraz Gminy Trzciana, miejsca aktywności i integracji społecznej, miejsca otwartego dla każdego, które będzie służyło lokalnej społeczności.
Do użytku oddano piękną salę, która umożliwi organizację imprez
i uroczystości kulturalnych oraz będzie służyć mieszkańcom do organizacji uroczystości rodzinnych.Władze gminy od lat stawiają na zrównoważony rozwój, inwestując nie tylko w infrastrukturę, ale też w człowieka. Cieszą wielkie inwestycje, jak chociażby dopiero co oddana do użytku przewiązka łącząca dwa budynki Szkoły Podstawowej
w Trzcianie, ale jeszcze bardziej cieszą inwestycje takie jak ta.
Jesteśmy przekonani, że sala ta stanie się miejscem fantastycznych spotkań i niezapomnianej integracji, bo ważna jest rozbudowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej, ale człowiek jest wartością nadrzędną.

———

 

Gmina Trzciana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.