ad2
ad2
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Budżet Gminy Dębno na 2022 rok przyjęty jednogłośnie

W dniu 28 grudnia 2021 r. odbyła się XV sesja Rady Gminy Dębno. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii o projekcie budżetu wszystkich komisji stałych organu stanowiącego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni przyjęli propozycję budżetu na przyszły rok kalendarzowy jednogłośnie.

Ponadto podczas obrad Sesji podjęto uchwały w sprawach: uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Dębno na rok 2022, zmiany uchwały Nr XII/38/2021 Rady Gminy Dębno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Dębno pod nazwą Publiczny Żłobek w Sufczynie, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Uchwalono także Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębno.

__

Gmina Dębno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.