WYMIANA DOŚWIADCZEŃ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ I POLICJI W TARNOWIE

W ramach bieżącej współpracy z Policją, funkcjonariusze Grupy ds. Cudzoziemców Placówki SG w Tarnowie: chor. SG Sławomir Górka oraz st. sierż. SG Sławomir Strączek przeprowadzili cykl szkoleń dla 120 funkcjonariuszy Policji. Zakres szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Warsztaty odbywały się w czterech terminach, a uczestniczyli w nich policjanci służący w jednostkach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie.

Podczas spotkań omówiono warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP, dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce, zasady obliczania pobytu krótkoterminowego oraz zasady przekształcania pobytów długoterminowych w pobyty krótkoterminowe. Przedstawiono jednocześnie procedurę przeprowadzania kontroli legalności pobytu, dokumentowanie tej kontroli, a także tryb postępowania funkcjonariuszy z zatrzymanymi cudzoziemcami oraz zasady współpracy z Placówką Straży Granicznej w Tarnowie w tym zakresie. Poruszono również  zagadnienia związane z nielegalnym przekroczeniem granicy w kontekście przestępstw i wykroczeń.

Spotkanie strażników granicznych z funkcjonariuszami Policji było okazją do wymiany doświadczeń związanych z przedstawianymi podczas szkolenia zagadnieniami. Organizacja i koordynacja wspólnych przedsięwzięć, z pewnością wpłynie na jakość realizacji zadań oraz doskonalenie codziennej współpracy pomiędzy służbami.

 

Źródło: Straż Graniczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.