Nowa droga w Maszkienicach

Zakończony został remont drogi gminnej nr 81 w miejscowości Maszkienice. Zakres robót związanych z wykonaniem odwodnienia i remontem drogi miał na celu uregulowanie i zabezpieczenie nawierzchni przed degradacją spowodowaną warunkami atmosferycznymi i dużym ruchem pojazdów w związku z planowaną rozbudową na tym terenie. Całkowita wartość zadania sięga blisko 56 tys. zł. Środki wykorzystane na realizację zadania pochodzą z Funduszu Sołectwa wsi Maszkienic oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.