MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Przedszkole nr 4 po termomodernizacji

Definitywnie zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 4 w Brzesku. Koszt inwestycji  wyniósł blisko 230 tysięcy złotych i został w całości pokryty ze środków własnych gminy. Wykonawca zadania,  Zakład Remontowo-Budowlany BUDO-TERM ze Stopnicy bardzo dobrze się z niego wywiązał. Wszystkie ujęte w umowie prace zostały zakończone na miesiąc przed planowanym terminem.

Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmował demontaż i ponowny montaż elementów znajdujących się na elewacji, usunięcie pęknięć murów, ocieplenie ścian piwnic, termomodernizację, wykonanie tynków i ocieplenie kominów. Ponadto została wykonana blacharska obróbka, wymieniono zewnętrzne parapety i odnowiono okienne kraty, zamontowano nowe rynny, wymieniono skrzynkę gazową i elektryczną, a cały obiekt został wymalowany.

Zmieniło się też otoczenie przedszkolnego budynku, który okala teraz tzw. opaska z kostki brukowej oraz nowa nawierzchnia wykonana z tego samego materiału. W ramach robót instalacyjnych została przerobiona sieć przewodów odgromowych, zamontowano również energooszczędne oświetlenie ledowe.

Przedszkole nr 4 to jedna z najstarszych placówek oświatowych tego typu w gminie. Praktycznie od początku istnienia nie przechodziła żadnych gruntownych remontów. Zakończona właśnie  termomodernizacja ma dwa bardzo istotne cele. Diametralnie poprawił się wizerunek budynku i otoczenia, ale najważniejszy jest aspekt ekonomiczny. Ta inwestycja wyraźnie wpłynie na oszczędności wynikające z dużo niższego poboru energii, która jest potrzebna do ogrzania budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.