NIEWYBUCH W BOGUCICACH

Wczoraj, w godzinach porannych Komenda Powiatowa Policji w Bochni otrzymała zgłoszenie dotyczące znalezienia niewybuchu na jednej z posesji w miejscowości Bogucice. Patrol sapersko-minerski potwierdził, że był to pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej.

23 listopada br. przed godziną 7, mieszkaniec miejscowości Bogucice, poinformował, że w trakcie prac ziemnych prowadzonych na jego posesji, został odnaleziony przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce skierowany został patrol policji wraz z członkiem grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, który potwierdził, że jest to pocisk artyleryjski. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, na którym znajdował się niebezpieczny przedmiot, przed dostępem osób postronnych. Przybyły na miejsce patrol z jednostki sapersko-minerskiej zabezpieczył niewybuch mający 50 cm długości i 10 cm średnicy. Saperzy potwierdzili także, że znaleziony przedmiot to pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej.

Pamiętajmy, że niewłaściwe obchodzenie się z niewybuchem, dotykanie, rozkręcanie, przenoszenie w inne miejsce czy rzucanie jest realnym niebezpieczeństwem. Niezachowanie właściwych środków bezpieczeństwa może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia. Nigdy nie pozbywajmy się takich przedmiotów we własnym zakresie. Jeśli mamy podejrzenie, że znaleziony przedmiot może być niewybuchem należy niezwłocznie w sposób wyraźny oznaczyć miejsce znalezienia przedmiotu, zabezpieczyć je przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku Policji.

__

KPP w Bochni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.