MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Kolejna droga w gminie Dębno po gruntownym remoncie!

W dniu 23 listopada 2021 roku dokonano odbioru robót związanych z remontem drogi gminnej o nazwie Pańska Góra w sołectwie Łysa Góra. Prace przy przebudowie drogi polegały na wykonaniu nakładki asfaltowej, podbudowie i ofosowaniu wraz z odwodnieniem oraz położeniu masy bitumicznej na odcinku sięgającym ponad 400 m. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargowej było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle.

Koszt całości inwestycji to 159 285,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.