BOCHEŃSCY DZIELNICOWI PROWADZĄ DZIAŁANIA MAJĄCE POMÓC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM

Pierwsze minusowe temperatury powietrza rozpoczynają okres, w którym rośnie zagrożenie zdrowia i życia wśród osób bezdomnych. W pomoc tej grupie, aktywnie zaangażowali się policjanci rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Bochni, którzy codziennie kontrolują miejsca przebywania ich przebywania- pustostany, rejony wiaduktów, przystanki autobusowe. Dzięki takim działaniom mundurowi chcą zapobiegać sytuacjom zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanych wychłodzeniem organizmu.

Brak miejsca zamieszkania oraz ogólna niechęć do pomocy oferowanej przez noclegownie i ośrodki pomocy społecznej, doprowadza do sytuacji, w których osoby bezdomne poszukują miejsc do stałego przebywania oraz snu. Ich wybór pada wielokrotnie na tereny znajdujące się na przestrzeni otwartej, co sprawia, że w zimie narażają się na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia poprzez wychłodzenie organizmu. Chcąc zapobiegać takim sytuacjom wśród tej grupy, w aktywną pomoc bezdomnym włączyli się dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Mundurowi w swoich rewirach interweniują poprzez ciągłe kontrolowanie miejsc ich przebywania oraz prowadzenie stałej współpracy z organizacjami zajmującymi się wsparciem osób bezdomnych. Ich celem jest pomoc, która przybiera przede wszystkim formę przeciwdziałania sytuacjom związanym wychłodzeniem. Bocheńscy mundurowi, prowadzą bieżące rozpoznanie miejsc gromadzenia się i nocowania osób bezdomnych. Codziennie w rejonie wiaduktów i w lokalnych pustostanach spotykają ludzi, którzy wykorzystują je do regularnego pobytu oraz śpią tam. Znane są również liczne przypadki snu na przystankach i wiatach autobusowych. Podejmowane przez funkcjonariuszy działania mają charakter profilaktyczny oraz informacyjny. Spotykając takie osoby, priorytetem mundurowych jest zapewnienie im dostępu do noclegowni i schronisk dla bezdomnych, gdzie otrzymają pomoc oraz nie będą narażeni na wychłodzenie.

Pamiętajmy, że pomóc może każdy. W sytuacji, w której widzimy osoby śpiące na przystankach, leżące na ziemi, czy osłabione – najważniejsza jest reakcja i udzielenie pomocy. Nie bądźmy również obojętni na mijane osoby bezdomne. Możemy im pomóc poprzez kontakt z poniższymi instytucjami działającymi na terenie powiatu bocheńskiego:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Bochni, ul. Windakiewicza 9, tel. 14 611 97 40
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, tel. 14 611 67 76
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Kolejowa 14, tel. 14 615 39 10
4. Dom Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Karolina 14G, tel. 14 612 59 90
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie, ul. Długa 21, tel. 14 68 58 555
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drwini, Drwinia 57, tel. 12 281 76 02
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, ul. Rynek 16, tel. 14 685 09 42
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, Lipnica Dolna 25, tel. 14 685 23 50
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie, Trzciana 248, tel. 14 613 60 02
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie, Żegocina 316, tel. 14 613 20 08
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie, Łapanów 36, tel. 14 685 39 04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.