MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Zaproszenie do udziału zorganizowanym ruchu harcerskim

Wójt Gminy Dębno i dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z terenu Gminy Dębno do wielkiej harcerskiej przygody.

Zapraszamy dzieci i młodzież (od 7 roku życia) do udziału w tworzonym właśnie w Gminie Dębno- zorganizowanym ruchu harcerskim. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę o 11:00 w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.

W planie na ten rok mamy zarówno zajęcia tematyczne w DCK jak i dużo zajęć terenowych, wyjazdów do ciekawych miejsc, zimowisko, udział w wydarzeniach patriotycznych, akcjach społecznych i kulturalnych.

W swej stuletniej historii ruch harcerski zdołał wytworzyć swój własny, niezwykle skuteczny system wychowania młodzieży, który opiera się na specyficznej metodzie działania, całkowicie odmiennej od tych stosowanych w szkolnictwie. Aby zrozumieć założenia owej metody, należy sobie uświadomić, iż Harcerstwo nie zajmuje się jedynie przekazywaniem wiedzy lecz powołane jest do wyrabiania charakterów i kształtowania postaw – w szczególności postaw obywatelskich. Ktoś, kto nie miał okazji zaznajomić się z metodycznymi założeniami naszego ruchu może traktować obserwowane przejawy działalności harcerskiej z przymrużeniem oka – jako jałową infantylną zabawę – przysłowiowe ” bieganie w krótkich portkach po lesie”. Tymczasem owa dziwna dla postronnego obserwatora inność Harcerstwa od szkoły jest warunkiem jego nieprawdopodobnej skuteczności wychowawczej.

Tworzony w naszej gminie ruch harcerski, oddziałując na swoich członków, będzie starać się w nich kształtować postawy, nawyki, umiejętności, stawiając następujące cele:

• poszanowanie tradycji rodzinnych, środowiskowych i narodowych,

• postawy patriotyczne i obywatelskie,

• umiejętność budowania własnego światopoglądu,

• potrzebę wszechstronnego rozwoju duchowego,

• otwartość wobec innych i tolerancję,

• budowanie hierarchii wartości, w której dobro wspólne ceni się wyżej od osobistego interesu,

• poszanowanie dla starszych,

• ogładę i kulturę osobistą,

• odpowiedzialność za słowo, w tym punktualność,

• umiejętności z zakresu oszczędności i przedsiębiorczości,

• aktywny styl życia nacechowany potrzebą pełnienia bezinteresownej służby społecznej, umiejętność tworzenia relacji w grupie rówieśniczej,

• umiejętność rozpoznawania własnych talentów i potrzebę rozwijania zainteresowań, • aktywne i twórcze uczestnictwo w kulturze,

• czynne uprawianie sportu i rekreacji ruchowej,

• poszanowanie przyrody i kształtowanie świadomości ekologicznej,

• wolny od nałogów, zdrowy styl życia.

Serdecznie zapraszamy!

 

GMINA DĘBNO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.