“Porąbcoki” promowali nasz region na Festiwalu w Macedonii

W dniach 15-21 lipca 2021 r. Zespół Regionalny „Porąbcoki” z Porąbki Uszewskiej uczestniczył w Festiwalu Folklorystycznym „Makedonka” w mieście Ochryda w Macedonii Północnej.

Wyjazd i udział artystów w tym międzynarodowym Festiwalu mógł odbyć się dzięki dofinansowaniu Gminy Dębno i Powiatu Brzeskiego. Wsparcie ze strony Powiatu zrealizowano w ramach projektu „Porąbcoki promują Powiat Brzeski”, którego celem było zorganizowanie wyjazdu osadzonego w tradycji ludowej i regionalnej.

Wyjazd poprzedziły warsztaty prowadzone przez choreografa Dorotę Bodzioch, podczas których przygotowano program do zaprezentowania na Festiwalu „Makedonka”.

Po pokonaniu ponad 2 tys. kilometrów, Zespół zakwaterowano w hotelu Solferino nad pięknym i ogromnym jeziorem Ochrydzkim w miejscowości Struga.

Ochryda to zabytkowe miasto nazywane perłą Macedonii i kolebką chrześcijaństwa na półwyspie bałkańskim.

Członkowie Zespołu zwiedzili zabytkowe miasto, zamek, IX-wieczne monastyry, miasto na wodzie odkryte na dnie jeziora i zrekonstruowane dla zwiedzających. Podziwiali faunę i florę regionu i wypoczywali na plażach nad krystalicznie czystym jeziorem. Te atrakcje gwarantowali organizatorzy festiwalu i opiekunka grupy pani Lidija Gurcewa.

Koncert poprzedził pochód wszystkich zespołów uczestniczących w przeglądzie. Promenadą nad jeziorem do amfiteatru w centrum miasta przemaszerował barwny korowód artystów pochodzących z Macedonii, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Rumunii i oczywiście z Polski.

Występ „Porąbcoków” odbył się podczas nocy festiwalowej w centrum Ochrydy. Tancerze zaprezentowali wiązankę tańców regionu krakowiaków wschodnich i otrzymali owacje po zakończeniu. Folklor krakowski znacząco różni się od większości tańców bałkańskich, był więc dodatkowo egzotyczną atrakcją występów festiwalowych. Zespół „Porąbcoki” jako jedyny tańczył do muzyki „żywej” – co dodało całości niepowtarzalnego artystycznego splendoru. Festiwal miał charakter przeglądu – wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Po występie Zespół odwiedzali Polacy mieszkający i odpoczywający w Macedonii. Powitaniom, rozmowom i wymianie wrażeń nie było końca. W noc festiwalową rozpętała się w Ochrydzie ogromna burza, która jest anomalią w Macedonii. Z deszczu cieszyli się Macedończycy – mniej nasi Tancerze z Porąbki Uszewskiej, którzy musieli zadbać o zmoczone stroje krakowskie. Wszystko jednak zakończyło się dobrze – Zespół szczęśliwie wrócił do Polski, wioząc ze sobą bagaż nowych doświadczeń, przyjaźni i wspomnień.

Źródło: Zespół Regionalny “Porąbcoki”

Powiat Brzeskigrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.