Brzeski Rynek po remoncie

W połowie lipca zakończył się gruntowny remont płyty brzeskiego Rynku i towarzyszącej mu tzw. małej architektury. Większość prac wykonało, w ramach umowy, przedsiębiorstwo Wolanka z Woli Dębińskiej. Swoją cegiełkę dołożył też Piotr Śledź, właściciel firmy AP Stone, który bezinteresownie zajął się montażem granitowej płyty pokrywającej bunkier, w którym w latach PRL-u mieściła się telefoniczna łącznica.

Szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych i upływ czasu spowodowały w wielu miejscach zapadnięcie elementów pokrywającej płytę Rynku brukowej kostki. Dlatego główne prace remontowe polegały na rozebraniu tych fragmentów i ponownym ich ułożeniu na betonowej zaprawie. Gruntownej odnowie (czyszczeniu i malowaniu) zostało poddanych 45 ławek i 8 stołów. Uzupełniono też ubytki w cokolikach z granitowych płytek okalających rosnące tutaj drzewa. Łączna wartość tych prac wyniosła około 55 tysięcy złotych.

Rozwiązany został definitywnie problem z wodą zalewającą znajdujący się w obrębie Rynku bunkier, mieszczący przed laty telefoniczną łącznicę. Właz do bunkra został przykryty solidną klapą z nierdzewnej blachy. Żeby skutecznie zapobiec ponownym podtopieniom, należało podnieść teren na powierzchni znajdującej się bezpośrednio nad bunkrem. Tego właśnie zadania podjął się Piotr Śledź, który przekazał materiał i sam wykonał usytuowane nad kapsułą granitowe podwyższenie dostosowane do poziomu pokrywy.

W sierpniu na Rynku pojawi się nowy, okazały element – we wnęce tarasu przy siedzibie PSS Społem (pierzeja południowa) zostanie posadowiona wysoka na 70 centymetrów donica z piaskowca o wymiarach 150×120 cm, a wykona ja i zamontuje brzeska firma Granit. W sierpniu zostanie też przeprowadzona renowacja pomnika św. Floriana. Prace prowadzone będą pod ścisłym nadzorem konserwatora. Po oczyszczeniu i zabezpieczeniu zabytkowej substancji figura zostanie nasączona środkiem do zwalczania mikroflory, a następnym etapem będzie uzupełnienie ubytków i zaimpregnowanie całości. Konserwatorzy z dokładnością odtworzą wszystkie historyczne napisy, które uległy uszkodzeniu.

Efektem remontu jest nie tylko poprawa wizerunku centralnego placu miejskiego. Odnowiona nawierzchnia nie kryje już w sobie żadnych zagrożeń dla spacerowiczów. A pora na spacery jest wymarzona. Rynek to także miejsce, w którym organizowane są interesujące wydarzenia artystyczne, na przykład wakacyjny cykl pod nazwą Muzealny Muzyczny Balkon. Najbliższy koncert odbędzie się w sobotę, 31 lipca. Zapraszamy!

__

Brzesko.plgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.