Podziękowanie dla firmy CANPACK

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku składają ogromne podziękowania za zaangażowanie się firmy CANPACK w sprawy Szkoły. Dzięki Państwa finansowemu wsparciu mogliśmy doposażyć naszą Szkołę w konieczny dla nas sprzęt multimedialny. W dobie nauczania zdalnego oraz komunikacji internetowej dysponowanie w celach utrwalania dźwięku odpowiedniej jakości sprzętem jest absolutnie konieczne. Zwłaszcza, gdy dotyczy to szkoły muzycznej a przedmiotem opracowań audio i video jest muzyka klasyczna wykonywana na akustycznych instrumentach.

Dzięki Państwa życzliwości zakupiliśmy komputer, kamerę, program do montażu audio-video, oraz oświetlenie, których jakość odpowiada naszym oczekiwaniom i zaspokaja nasze potrzeby dydaktyczno – promocyjne.

__

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.