Strategiczna inwestycja na Pomianowskim Stoku

Zakończył się II etap budowy dróg na Pomianowskim Stoku. Tym razem wykonany został około kilometrowy odcinek (wraz z chodnikiem). Koszt przeprowadzonych prac wyniósł około 2,2 miliona złotych, a inwestycja była realizowana przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości blisko 1,1 mln zł (49,99 procent całości kosztów).

Nowe drogi to przede wszystkim ważne ze strategicznego punktu widzenia przedłużenie Alei Solidarności, przez co powstał nowy dojazd do brzeskiego szpitala. SP ZOZ już we własnym zakresie dobudował łącznik do nowej drogi, dzięki któremu znacznie skróci się czas przejazdu karetek pogotowia. Łącznik służyć ma jednak tylko do transportu chorych. Pomiędzy nową drogą, a łącznikiem usytuowany jest parking. Zmotoryzowani pacjenci będą mogli pozostawić na nim swój pojazd, by pozostałą, krótką część drogi do szpitala pokonać już pieszo.

Zakończenie drugiego etapu oznacza też znaczne powiększenie oferty dla inwestorów w zakresie budownictwa mieszkaniowego i działalności usługowej. Właśnie powstały dwie nowe ulice prowadzące do około dwudziestu uzbrojonych działek budowlanych, co otwiera nowe możliwości dla dalszego rozwoju inwestycyjnego gminy Brzesko.grupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.