MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Muzeum Okręgowe w Tarnowie ma nowego dyrektora

Kazimierz Kurczab został powołany przez Zarząd Województwa Małopolskiego na stanowisko dyrektora tarnowskiej instytucji kultury. Uroczyście podpisali umowę i wręczyli akt powołania marszałek Witold Kozłowski oraz członek zarządu Iwona Gibas.

Podpisana 17 czerwca umowa obowiązuje przez 5 lat, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz zawarciu umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Okręgowego w Tarnowie i programu jego działania, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Bogate doświadczenie i wiedza w zakresie różnych dziedzin, które zdobył w swojej kilkudziesięcioletniej pracy zawodowej, z pewnością znacząco wpłyną w najbliższych latach na rozwój i osiągnięcia Muzeum Okręgowego w Tarnowie pod kierownictwem Pana Kazimierza Kurczaba

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

Kazimierz Kurczab z wykształcenia jest historykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami. Sprawował przez trzy lata funkcję dyrektora Domu Kultury w Tuchowie, organizując liczne imprezy o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. Był Sekretarzem Gminy Tuchów oraz przez 12 lat Zastępcą Burmistrza Tuchowa. Od 2019 r. związany jest z Muzeum Okręgowym w Tarnowie, w którym pełnił funkcję kierownika oddziału Muzeum – Muzeum Zamek w Dębnie, gdzie zorganizował kilkanaście wystaw czasowych, koncertów i wydarzeń kulturalnych, w tym Międzynarodowy Turniej Rycerski „O Złoty Warkocz Tarłówny”. Do znaczących osiągnięć należy skuteczne pozyskanie przez niego w krótkim czasie środków finansowych na zakup obrazu Jana Styki „Huzar”, stanowiącego kolejny fragment muzealnej kolekcji monumentalnego dzieła Panoramy Siedmiogrodzkiej. W 2010 r. Pan Kazimierz Kurczab został uhonorowany odznaczeniem państwowym – Medalem za Ofiarność i Odwagę, przyznanym za aktywną organizację pomocy poszkodowanym w powodzi.

 

___

Małopolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.