MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Kolejne laptopy do nauki trafiły do Gminy Rzezawa

Gmina Rzezawa otrzymała grant w wysokości 75 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, za który zakupiono 32 wysokiej klasy laptopy. Komputery już wkrótce trafią do szkół z terenu gminy Rzezawa i będą służyć uczniom do nauki.

Edukacja to jedna z dziedzin życia społecznego, które pandemia COVID-19 dotknęła najmocniej. Wymusiła ona diametralną zmianę formy uczenia się dzieci i młodzieży. To właśnie dlatego zostały wdrożone liczne programy mające na celu utrzymanie dotychczasowej jakości kształcenia.

W 2020 roku Gmina Rzezawa otrzymała granty na zakup komputerów w ramach dwóch projektów (Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+). Zakupiono wtedy  67 laptopów, na które otrzymano ponad 142 tys. zł dofinansowania. Wraz z 32 laptopami zakupionymi ostatnio daje to w sumie 99 komputerów, które trafiły do szkół na terenie gminy Rzezawa. Na ten cel pozyskano łącznie z trzech projektów blisko 220 tys. zł.

Zakup laptopów w ramach ostatniego grantu otrzymanego przez Gminę Rzezawa pochodzi z projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

___

Rzezawa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *