Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w brzeskim Magistracie

Jeszcze w tym roku w brzeskim Magistracie przy ulicy Głowackiego dokonane zostaną inwestycje i zakupy, których celem jest poprawa dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych – w planach są między innymi zakupy schodołazów, wózków ewakuacyjnych i montaż pętli indukcyjnych, a także gruntowna przebudowa toalety, która będzie spełniać wszelkie europejskie standardy. Brzescy radni przeznaczyli w tegorocznym budżecie 100 tysięcy złotych na pokrycie kosztów związanych z tymi inwestycjami.

Budynek przy Głowackiego wyposażony jest wprawdzie w windę osobową, jednak mimo to nadal dotarcie na dwa jego poziomy stwarza pewne problemy dla niepełnosprawnych, a dla poruszających się na wózkach inwalidzkich jest twierdzą nie do zdobycia. Na jednym poziomie znajduje się między innymi gabinet burmistrza, a na drugim z nich mieści się sala obrad. Dlatego w tym roku w budynku pojawi się zakupiony wspólnie przez władze gminy i powiatu tzw. schodołaz – urządzenie służące do transportu osób na wózkach inwalidzkich. Urząd Miejski zakupi ponadto jeszcze jeden taki przyrząd, który trafi do siedziby USC w starym Ratuszu przy ulicy Kościuszki. Na wyposażeniu urzędu znajdą się też dwa wózki ewakuacyjne, na wypadek sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych.

Gmina planuje także zakup i montaż dwóch tzw. pętli indukcyjnych, czyli urządzeń służących osobom z dysfunkcją słuchu. Jedna z tych pętli zamontowana zostanie w sali obrad, z której korzystają oba samorządy. Druga pomagać będzie przy obsłudze osób korzystających z punktu informacyjnego mieszczącego się na parterze.

Najkosztowniejszą inwestycją, realizowaną oczywiście wspólnie przez oba samorządy, będzie urządzenie toalety dla niepełnosprawnych, której wszystkie urządzenia będą działać samoczynnie. Do potrzeb niepełnosprawnych dostosowana będzie także kolorystyka glazury, mająca pomóc w orientacji osobom słabowidzącym.

– Urząd Miejski, jak większość obiektów użyteczności publicznej w tym kraju, jest mocno niedoinwestowany pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wspólnie z radnymi podjęliśmy decyzję o podniesieniu standardów budynku, które mają spełnić wszelkie oczekiwania każdego mieszkańca naszej gminy. W tym zakresie jest jeszcze sporo do zrobienia, dlatego sukcesywnie wprowadzać będziemy kolejne udogodnienia. Już teraz  z urzędem współpracuje tłumacz języka migowego. W niedalekiej przyszłości  zmieni się też oznakowanie, które zostanie dostosowane do osób słabowidzących – zapowiada burmistrz Tomasz Latocha, przypominając przy okazji, że jego pierwsze decyzje po objęciu stanowiska dotyczyły usprawnienia pracy Urzędu Miejskiego – Zaplanowane na ten rok inwestycje to kolejny etap misji, która ma sprawić, że Urząd Miejski stanie się w stu procentach miejscem przyjaznym dla mieszkańców. 

 

Brzesko.pl

 grupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.