MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Święty Florian doczekał się renowacji

W najbliższym czasie rozpocznie się renowacja figury świętego Floriana usytuowanej na brzeskim Rynku. Koszt przedsięwzięcia wyniesie około 30 tysięcy złotych. Urząd Miejski przeznaczy na to zadanie ponad 20 tysięcy złotych, a pozostała część kosztów zostanie pokryta z dofinansowania przyznanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2021”.

Późnobarokowa figura świętego Floriana została wzniesiona w 1731 roku z inicjatywy mieszkańców Brzeska po pożarze miasta, który miał miejsce osiem lat wcześniej. Od tego czasu odnawiana była czterokrotnie – w 1906, 1941, 1967 i 2003 roku. Od ostatniej renowacji minęło już 18 lat. W tym czasie rzeźba uległa wielu zniszczeniom i obecnie wymaga pilnych prac konserwatorskich. Urząd Miejski już w marcu tego roku wystąpił do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na przeprowadzenie remontu. Pozwolenie zostało wydane, a to otworzyło drogę do podjęcia starań o pozyskanie dofinansowania na realizację tego zadania.

Przez ostatnie 18 lat pomnik w wielu miejscach porósł mchem i jest mocno zabrudzony. Spore szkody spowodowały warunki atmosferyczne – działania promieni słonecznych i opady doprowadziły do erozji piaskowca, pojawiło się też sporo ubytków w kamiennej strukturze figury. Niekorzystny wpływ wywierają też spaliny i dym wydobywający się z kominów okolicznych kamienic.

Odnowa rzeźby mająca na celu przywrócenie jej dawnej świetności prowadzona będzie pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków i według jego zaleceń. Po oczyszczeniu z nawarstwień wtórnych i zabezpieczeniu substancji zabytkowej figura zostanie nasączona środkiem do zwalczania mikroflory. Następnym etapem prac będzie uzupełnienie ubytków, po czym całość zostanie zaimpregnowana w celu zapewnienia cyrkulacji wilgotnościowej. Wszystkie napisy, które również uległy uszkodzeniom, zostaną dokładnie odtworzone.

____

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.