Dębno: Kolejne komputery trafiły do szkół w ramach projektu Szkoła+ Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie dotyczące realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w czwartek 15 kwietnia 2021 r. przekazano kolejne komputery na potrzeby szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Dębno. Elektronikę otrzymały Publiczne Szkoły Podstawowe z Woli Dębińskiej, Jaworska, Sufczyna, Porąbki Uszewskiej oraz Maszkienic.

_____

Gmina Dębnogrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.