Bochnia: Przy DPS powstało miejsce dedykowane podopiecznym przebywającym w izolacji

Z końcem 2020 r. ukończono prace adaptacyjne I piętra byłego budynku DPS w Bochni. W wyniku przeprowadzonych prac utworzono 30 miejsc czasowego pobytu, w których mieszkańcy i personel DPS w Bochni znajdą schronienie w sytuacji zagrożenia COVID-19.

 

Powstanie tego miejsca znacznie poprawia bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników DPS . Już w chwili obecnej przebywa tam sześciu pensjonariuszy oddziału dla osób przewlekłe psychicznie chorych, którzy wrócili po przerwie świątecznej do ośrodka, będą tam przebywać około 7-10 dni. Co jest związane z ewentualnym zagrożeniem ponownego zarażenia wśród podopiecznych ośrodka – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Zakres rzeczowy zadania objął przeprowadzenie prac adaptacyjnych w budynku oraz wyposażenie w sprzęt niezbędny do funkcjonowania miejsca ewakuacji, sprzęt do walki z COVID19, środki ochrony indywidualnej, a także sprzęt niezbędny do zapewnienia komunikacji wewnętrznej w miejscu ewakuacji.

Prowadzone tam prace pochłonęły prawie 1,7 mln zł.- uzupełnia starosta Adam Korta.

 

 

Przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 500 000,00 zł, które Powiat Bocheński pozyskał w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”, realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach IV modułu Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej realizowanego w projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Natomiast pozostałe 1,2 mln zł. to środki własne Powiatu Bocheńskiego.

 

kh

Powiat BocheńskiSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *