ad2
ad2
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Nowoczesne urządzenie terapeutyczne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Gabinet EEG Biofeedback działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku od roku szkolnego 2012/2013 przeszedł w ostatnim czasie gruntowną modernizację. Został wyposażony w nową aparaturę z serii EEG DigiTrack. Nowoczesne urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne należy do przełomowych rozwiązań w neuroterapii. Dodatkowym walorem urządzenia jest możliwość diagnozy i treningu z zastosowaniem mini QEEG umożliwiającego zaobserwowanie istotnych różnic w pracy mózgu między lewą i prawą półkulą.

Dyrektor Poradni Grzegorz Zelek wraz z terapeutami zapoznali Starostę Brzeskiego Andrzeja Potępę oraz dyrektor Wydziału Edukacji Janinę Motak z możliwościami diagnostyczno-terapeutycznymi urządzenia do EEG Biofeedback. Działalność terapeutyczna gabinetu od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony pacjentów. Szczególne efekty uzyskuje się w terapii dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.: nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, zaburzeń uwagi i pamięci, stanów nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, niskiej odporności na stres. Terapia usprawnia procesy poznawcze, poprawia umiejętność koncentracji uwagi i efektywność pracy umysłowej, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, zwiększa kontrolę impulsywności. Nowe możliwości w diagnostyce i terapii EEG Biofeedback pozwolą na udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Brzeskiego w szerszym zakresie.

__

Powiat Brzeski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.