MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Gmina Borzęcin : Cmentarze wojenne po renowacji

W dniu 20 listopada br. zakończono prace związane z renowacją cmentarzy wojennych w gminie Borzęcin. Prace prowadzono na cmentarzach z okresu I wojny światowej nr 266 w Borzęcinie i nr 270 w Bielczy. Łączny koszt zrealizowanego zadania zamknął się kwotą blisko 160 tysięcy złotych. Na realizację projektu gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

– Prace polegały na oczyszczeniu, konserwacji i uzupełnieniu elementów kamiennych, betonowych i metalowych nekropolii. Objęto nimi pomniki centralne z piaskowca, nagrobki żołnierskie i krzyże nagrobne oraz słupy ogrodzeniowe wraz z elementami ogrodzenia. Dodatkowo na cmentarzu w Borzęcinie, wzorując się na zachowanej fotografii archiwalnej odtworzono umiejscowiony centralnie krzyż pomnikowy oraz ogrodzenie – informuje Franciszek Siudut, inspektor w Urzędzie Gminy Borzęcin.

 Samorząd gminy Borzęcin od lat zabiegał o środki finansowe, które pozwoliłyby zrealizować niezbędne prace konserwatorskie na tych nekropoliach wojennych. Mimo, że na bieżąco o cmentarze dbają uczniowie miejscowych szkół, to jednak ząb czasu odcisnął na nich swoje piętno. Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonane zostały kompleksowe prace renowacyjne, przywracające pierwotny kształt i stan obiektów – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Na terenie gminy Borzęcin znajduje się pięć cmentarzy wojennych, będących świadectwem starć armii Austrii, Prus i Rosji podczas I wojny światowej. Pochowani są na nich żołnierze, którzy zginęli w latach 1914-1915 podczas walk toczonych pomiędzy Rabą a Dunajcem. W Bielczy i w Borzęcinie spoczywa łącznie 127 żołnierzy armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Nekropolia wojenna w Borzęcinie znajduje się na cmentarzu parafialnym. Kwatera, zaprojektowana przez Roberta Motke, składa się z 32 grobów oznaczonych betonowymi stellami z krzyżami oraz emaliowanymi tabliczkami, na których widnieją nazwiska 76 poległych. Również na cmentarzu parafialnym w Bielczy znajduje się kwatera wojskowa, w której pochowano 51 żołnierzy.

[tell]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.