MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym z dofinansowaniem

Gmina Borzęcin pozyskała dotację w kwocie 2 miliony 128 tysięcy 500 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” w ramach realizacji pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, przy udziale funduszy europejskich. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowana zostanie kolejna inwestycja w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej, w wyniku której społeczność lokalna zyska wielofunkcyjny obiekt służący zarówno potrzebom OSP, jak również celom społeczno-kulturalnym. Łączny koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 4 miliony 141 tysięcy 508 złotych. Nowy obiekt zostanie oddany do użytkowania wiosną 2023 roku.

– To niezwykle ważna dla samorządu i mieszkańców Borzęcina Dolnego inwestycja. Dzięki jej realizacji strażacy OSP zyskają nowoczesną bazę lokalową, która stworzy warunki dla dalszego rozwoju prężnie działającej w tej miejscowości jednostki. Ponadto w budynku wydzielone zostaną pomieszczenia dla nowej świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury, a nowa wielofunkcyjna sala umożliwi realizację pozostałych celów społecznych, takich jak zebrania, okolicznościowe akademie i spotkania – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej dofinansowanie na łączną kwotę 101,5 mln złotych otrzymało 41 zadań inwestycyjnych terenu województwa. To przedsięwzięcia, na które gminy niejednokrotnie czekały latami. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia mieszkańców, bowiem ich małe ojczyzny wypięknieją, a lokalna społeczność zyska przyjazne miejsca spotkań, aktywizacji czy rekreacji.

– Realizacja pakietu rozwoju nie byłaby możliwa gdyby nie środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Nasze starania i konkretne działania związane m.in. z przeniesieniem oszczędności i dokonaniem aktualizacji RPO pozwoliły zwiększyć alokację we wcześniejszym konkursie związanym z odnową obszarów wiejskich. Tym samym jesteśmy w stanie dofinansować projekty z listy rezerwowej konkursu – mówi Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego. – Dziś, kiedy wszyscy zmagamy się ze skutkami pandemii, wsparcie, które kieruje samorząd Małopolski do konkretnych gmin jest niezwykle ważną i realną pomocą – dodaje.

Projekt pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” zakłada przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku istniejącej remizy, dzięki czemu zwiększy się jego powierzchnia użytkowa z istniejących 298 m2 do 780 m2, a więc blisko trzykrotnie. W wyniku realizacji zadania powstaną 2 garaże na samochody bojowe wraz z zapleczem socjalno-technicznym dla OSP, świetlica Ośrodka Kultury z wyjściem na ogród, w którym zlokalizowana będzie część rekreacyjno-wypoczynkowa oraz sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a teren uzyska nowe zagospodarowanie w postaci małej architektury i zieleni wraz z ogrodzeniem.

Realizacja inwestycji stała się możliwa, dzięki uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości przez OSP i przekazaniu działki wraz z budynkiem na rzecz gminy Borzęcin.

[tell]

Borzęcin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.