MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Innowacyjnie w Ogródku Jordanowskim

Już na wiosnę przyszłego roku na terenie przylegającym do RCK-B rozpocznie się budowa nowej, brukowanej alejki, której towarzyszyć będą atrakcyjne urządzenia służące mieszkańcom spędzającym tutaj wolny czas. W tym tygodniu do Brzeska została przesłana z Urzędu Marszałkowskiego umowa dotycząca dofinansowania tej inwestycji.

Urząd Miejski rozpoczął starania o pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych jeszcze w lutym tego roku, wkrótce po tym, jak LGD „Kwartet na Przedgórzu” ogłosiła nabór wniosków w ramach programu dotyczącego rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Czas oczekiwania na decyzję mocno się wydłużył, bo sytuację mocno skomplikowała epidemia, z powodu której LGD zmuszona była zawiesić działalność. Aby nie tracić czasu, burmistrz Tomasz Latocha polecił sporządzenie kompletnego zapytanie ofertowego, które po zawarciu umowy o dofinansowanie pozwoli wyłonić wykonawcę inwestycji. Prawdopodobieństwo otrzymania dotacji było duże już w maju, kiedy przedstawiciele „Kwartetu” poinformowali burmistrza, iż wniosek uzyskał pozytywną rekomendację. Pozostało już tylko czekać na ostateczną ocenę wniosku u Marszałka Województwa Małopolskiego, co stało się faktem w październiku.

Dofinansowanie, które pozyskał Urząd Miejski, wynosi 51 tysięcy złotych – maksymalną kwotę, jaką przewidywał regulamin obowiązujący przy tym naborze. Warto podkreślić, że jednym z istotnych warunków otrzymania dotacji było posiadane doświadczenie w realizacji projektów z udziałem unijnych funduszy.

Nowa alejka z kostki brukowej z systemem pięciu zamgławiaczy zostanie wybudowana na zieleńcu znajdującym się pomiędzy budynkiem RCK-B, a alejką biegnącą równolegle do ulicy Uczestników Ruchu Oporu. Zmgławiacze będą służyć mieszkańcom w upalne, letnie dni wytwarzając wodną mgiełkę, która przyniesie spacerowiczom ochłodę. Przy  alejce staną też dwie nowoczesne ławki – jedna wyposażona w gniazda USB służące do ładowania mobilnych urządzeń, druga z integralnym stojakiem rowerowym. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 150 tysięcy złotych – gmina wyłoży na to zadanie blisko 100 tysięcy, a resztę stanowi pozyskane przez Urząd Miejski dofinansowanie.

Będzie to następny etap szeroko zakrojonych prac mających na celu poprawę wizerunku i funkcjonalności Ogródka Jordanowskiego (z przyległym do niego terenem) oraz rozbudowę jego infrastruktury. W maju zostały zakupione i zamontowane nowe urządzenia oraz tzw. manipulacyjne  zabawki wyrabiające u dzieci refleks i poprawiające ich ogólną sprawność fizyczną – spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Urząd Miejski w całości pokrył związane z tym koszty, które wyniosły ponad 40 tysięcy złotych. Kolejną nowością był kompostownik, który stanowi zaczątek tzw. ścieżki edukacyjnej, promującej proekologiczne zachowania. Gromadzony tutaj kompost wykorzystywany jest do nawożenia miejskich terenów z uprawami ozdobnych roślin. W lecie zamontowano w Ogródku system wizyjnego monitoringu wyposażonego w kamery o wysokiej rozdzielczości, co znacznie wpłynęło na poprawę poczucia bezpieczeństwa przebywających tutaj osób. Jedna z kamer została umieszczona na frontowej ścianie RCK-B, a jej zadanie będzie kontrola mającej powstać alejki z całą towarzyszącą jej infrastrukturą. Już teraz Ogródek jest miejscem w pełni bezpiecznym pod każdym względem. Jeszcze na początku pierwszego ataku epidemii koronawirusa burmistrz Tomasz Latocha podpisał umowę ze specjalistyczną firmą odpowiedzialną za systematyczne odkażanie znajdujących się tutaj urządzeń.

 

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską z udziałem środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

__

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *