„Fachowcy w swojej branży” – nowoczesny sprzęt dla “Zielonki” w Brzesku

Starosta Brzeski Andrzej Potępa oficjalnie przekazał Zespołowi Szkół Technicznych i Branżowych nowoczesne monitory interaktywne, zestawy komputerowe do pracowni sieci komputerowych, multimetry cyfrowe do pracowni elektrycznej.

Sprzęt został zakupiony ze środków projektu „Fachowcy w swojej branży” przewidzianego do realizacji w okresie od 01.06.2020 – 31.12.2023 r. Wartość projektu wynosi 4 081 441 zł., w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 3 645 164 zł. Po podpisaniu protokołu Starosta odwiedził pracownie wyposażone w zakupiony sprzęt. W całym projekcie na zakupy wyposażenia przeznaczono ponad pół miliona złotych.

Oprócz zakupu nowoczesnego sprzętu w ramach projektu będą realizowane:

  • kursy zawodowe dla uczniów i nauczycieli (1 798 498 zł)
  • staże zawodowe (876 800 zł)
  • stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych ( 300 000 zł)
  • studia podyplomowe nauczycieli p.z. (51 000 zł)

Branżą wiodącą jest branża elektryczno-elektroniczna, a branżą uzupełniającą administracyjno-usługowa. Jeszcze w tym roku 16 uczniów powiatu brzeskiego otrzyma stypendia w kwocie 5 tys. zł. Realizacja projektu ma umożliwić uczniom zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych i zwiększyć szansę przyszłych absolwentów szkół uczestniczących w projekcie na zatrudnienie.

Przy Zespole Szkół Technicznych i Branżowych, który jest liderem kształcenia zawodowego w regionie, działa Centrum Kompetencji Zawodowych.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.