MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Zmarł Tadeusz Babicz

Z  głębokim zawiadamiamy, że w dniu 27 lipca 2020 roku, w wieku 79 lat zmarł pan Tadeusz Babicz.
W zmarłym tracimy wspaniałego pracownika samorządowego, działacza społecznego
zaangażowanego w życie naszej gminy i powiatu.
Cześć Jego pamięci.

Pan Tadeusz Babicz urodził się w 1941 roku w Jasieniu. Ukończył pomaturalną Państwową Szkołę Techniczną w Krakowie o kierunku geodezyjnym. Był też absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie (studia geodezyjne). Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1962 r. w Państwowym Przedsiębiorstwie Fotogrametrii w Krakowie, gdzie m.in. wykonywał mapę topograficzną Polski – na terenach Pomorza Zachodniego, terenów zachodniej  oraz centralnej Polski. Od 1970 r. zawodowo związał się z Brzeskiem. Początkowo pracował w Powiatowym Biurze Geodezji i Terenów Rolnych. Po reformie administracyjnej państwa, w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie, gdzie został oddelegowany na kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w Brzesku. W latach osiemdziesiątych XX wieku współzałożyciel i  działacz NSZZ Solidarność w regionie brzesko-bocheńskim. W okresie stanu wojennego kolportował podziemną prasę wolnościową oraz udzielał pomocy internowanym działaczom i ich rodzinom.  W latach 1990-1994 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku, pierwszej rady wyłonionej w wyniku wolnych wyborów samorządowych. W latach 1995-2002 członek komisji Rady Miejskiej w Brzesku.  W 1999 r. został naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pełniąc jednocześnie obowiązki geodety powiatowego. W tym czasie w powiecie brzeskim, po kilkunastu latach przerwy rozpoczęła się kontynuacja scaleń. Cyklicznie co dwa lata w Brzesku organizował konferencje krajowe naukowo-techniczne związane z geodezją. Współorganizował  we wrześniu 2003 roku w Brzesku  konferencję w ramach II Światowego Kongresu Katastralnego. Brał czynny udział w tworzeniu mapy numerycznej powiatu brzeskiego, która była jedną z pierwszych tego typu map w Polsce.  Po przejściu na emeryturę nadal prowadził działalność społeczną, min. przyczynił się do powstania Szkoły Katolickiej w Brzesku oraz był autorem wielu artykułów w czasopiśmie „Kościół nad Uszwicą”. Był przykładnym mężem, ojcem i dziadkiem.

 

__

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *