MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Blisko 50 tysięcy złotych dla OSP Bucze :D Strażacy przedszkolakom

W ostatnich miesiącach strażacy ochotnicy w gminie Brzesko stanęli przed nowym wyzwaniem. Druhowie z wszystkich jednostek OSP podjęli szereg działań związanych z walką z epidemią koronawirusa i zapobieganiem jej rozprzestrzenianiu. Zaangażowali się w akcje informacyjną i edukacyjną, czynnie włączyli się do dezynfekcji brzeskiego Rynku, przystanków i newralgicznych miejsc publicznych, pomagali też osobom starszym w codziennych czynnościach, między innymi robili dla nich zakupy. Strażacy z OSP Bucze postanowili rozszerzyć zakres tych działań. W związku z tym zgłosili akces do konkursu COVID-19, przygotowując się do akcji polegającej na zapobieganiu zarażeniom koronawirusem we wszystkich przedszkolach na terenie gminy. Prowadzoną przez nich akcją objęte zostały zarówno publiczne jak i niepubliczne placówki.

Na realizację zawartych w programie działań druhowie z Bucza uzyskali dotację w wysokości blisko 50 tysięcy złotych, co stanowi 100 procent przewidzianych w tym projekcie kosztów. Narodowy Instytut Wolności, organizator konkursu wysoko ocenił złożony w tej sprawie wniosek, w sporządzeniu którego pomogli strażakom pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju UM. Przedstawionemu programowi został nadany najwyższy priorytet, dla którego przewidziano maksymalną kwotę przewidzianego dofinansowania. Do tej kategorii zaliczane są inicjatywy polegające na uzupełnianiu zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych.

Program realizowany jest od połowy czerwca, a jego zakończenie planowane jest na październik br. W pierwszym etapie programu zakupionych zostanie i zamontowanych 20 bezdotykowych stacji dozujących płyn do dezynfekcji rąk. Stacje zostaną ustawione we wszystkich przedszkolach, a także w centrum Brzeska. W dalszej części programu zostaną zakupione materiały do produkcji przyłbic – wykonają je sami strażacy, a wyposażone w nie zostaną wszystkie osoby zatrudnione w przedszkolach. Zakupione też zostaną żele do stacji dezynfekcyjnych oraz specjalistycznych płynów, prowadzona również będzie systematyczna dezynfekcja tych placówek i innych miejsc użyteczności publicznej.  Wszystkie materiały i produkty użyte podczas realizacji programu będą zakupione w polskich firmach. W ten sposób zostanie wsparty rodzimy przemysł.

Aktualnie jednostka OSP Bucze liczy 21 osób o wieloletnim doświadczeniu – 3 kobiety i 18 mężczyzn. Zrzeszeni w niej druhny i druhowie uczestniczą nie tylko w akcjach ratowniczych. Biorą czynny udział w wielu dziedzinach działalności społecznej. Widoczni są podczas organizacji wydarzeń kulturalnych, akcji proekologicznych i zbiórek na cele charytatywne – ostatnio na przykład były to zbiórki na Biebrzański Park Narodowy i pomoc dla Australii. Współpracują z lokalnym klubem sportowym, Olimpią Bucze. Od początku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego zaangażowali się w wiele inicjatyw mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Teraz nadal kontynuują te działania koncentrując się głównie na przedszkolach. Jest komu pomagać – w gminie Brzesko funkcjonuje 19 przedszkolnych placówek (9 publicznych i 10 prywatnych), do których uczęszcza ponad 1300 dzieci. Opiekuje się nimi około 200 osób.

 

Fot. OSP Bucze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.