MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Okocimska do remontu

Rozpoczął się remont ulicy Okocimskiej w Brzesku obejmujący zarówno ciąg drogowy jak i pieszy. Wprawdzie jest to droga powiatowa, ale kosztami prac zostaną równomiernie obciążone dwa samorządy – powiatowy i gminny. Gmina Brzesko w tym roku przeznaczyła 300 tysięcy złotych na budowy i przebudowy chodników przy drogach powiatowych.

Chodnik przy Okocimskiej jest tak zdewastowany, że stanowi spore zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych. Stara nawierzchnia zostanie usunięta, a w jej miejsce pojawi się kostka brukowa. Wymieniona będzie nawierzchnia w ciągu jezdni, która dodatkowo zostanie poszerzona, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Za realizację tego przedsięwzięcia odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych. Prace mają zostać ukończone 31 sierpnia br., ale dyrektor ZDP Grzegorz Wołczyński zapewnia, że całość robót będzie sfinalizowana jeszcze przed upływem tego terminu. Jest zrozumiałe, że szybkim i terminowym wykonaniem remontu Okocimskiej żywo zainteresowany jest burmistrz Tomasz Latocha.

– Wykorzystamy sytuację, że z powodu koronawirusa ruch przy tej ulicy znacznie zmalał. W wyniku epidemii nieczynny jest mieszczący się przy tej ulicy Dzienny Dom Senior+, zawieszone są także rozgrywki piłkarskie, w związku z czym w dniach zarezerwowanych dla meczów Okocimskiego nie występuje tu towarzyszące tym meczom nagromadzenie pojazdów w pobliżu stadionu. Są to korzystne okoliczności, bo uciążliwości spowodowane remontem będą przez użytkowników tej ulicy dużo mniej odczuwalne. Najważniejsze jest jednak to, że po remoncie ulica Okocimska zyska estetyczny wygląd, poprawi się też bezpieczeństwo – komentuje Tomasz Latocha.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.