Odrodzenia już gotowa, Wakacyjna wkrótce

Pod koniec maja został rozstrzygnięty przetarg dotyczący budowy drogi w ciągu ulicy Wakacyjnej w Brzesku. Inwestycyjny projekt przewiduje wykonanie odcinka mającego długość około 350 metrów. Powstanie też jednostronny chodnik o długości prawie 500 metrów. Koszt zaplanowanych prac to blisko pół miliona złotych. Zadanie będzie realizowane przy finansowym wsparciu ze strony Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek w sprawie dofinansowania złożony przez burmistrza Tomasza Latochę do FDS został rozpatrzony pozytywnie i został już zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na początek czerwca br., a zakończenie prac powinno nastąpić w kwietniu przyszłego roku.

Tymczasem zakończono prace przy budowie ponad półkilometrowej drogi, chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Odrodzenia. Budowa rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, przed końcem którego wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne. W tym roku wykonane zostały podbudowa pod jezdnię i chodniki, wzdłuż których ułożone zostały krawężniki. Gotowe są też ścieżka rowerowa i zjazdy do poszczególnych posesji. Tempo prowadzonych prac było imponujące. Ich zakończenie zaplanowano na połowę sierpnia, tymczasem finał nastąpił znacznie wcześniej. Wartość całej inwestycji wynosi 1,2 miliona złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.