Jesienią nowe drogi w Powiecie Brzeskim

Dwie najważniejsze, tegoroczne inwestycje drogowe w Powiecie Brzeskim już w październiku zostaną ukończone. Przygotowane przez Zarząd Dróg Powiatowych wnioski o subwencję w ramach Funduszu Dróg Samorządowych uzyskały pomoc finansową, zdobywając wysokie, bo 2 i 5 miejsce na liście zadań zatwierdzonych do grantu. 60% dofinansowanie zagwarantowało środki na rozbudowę i modernizację ciągów drogowych na trasie Tymowa – Łososina Dolna oraz Gnojnik – Złota.

Pierwsza inwestycja dotyczy całego odcinka drogi nr 1448K na terenie powiatu brzeskiego do granicy z powiatem nowosądeckim. Ponad 11-kilometrowa trasa biegnie przez miejscowości: Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty i Kąty. Na zadanie składa się bardzo kompleksowa przebudowa całego odcinka.

Szereg wieloetapowych działań rozpoczęto w maju. Aktualnie na całej długości modernizowanej trasy trwa frezowanie oraz nakładanie nowej nawierzchni. Ponadto w miejscowościach Iwkowa oraz Kąty wystartowano z budową nowego chodnika, co bezpośrednio łączy się z poszerzeniem jezdni  w niektórych miejscach oraz  przebudową mostu w Iwkowej. Te działania zostały opracowane w szczególności z myślą o pieszych i ich bezpieczeństwie na ruchliwej drodze w kierunku Łososiny Dolnej. W planie inwestycji przewidziano ponadto: modernizację skrzyżowań, podniesienie i oświetlenie przejść dla pieszych w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy w Iwkowej, budowę trzech przystanków komunikacyjnych oraz zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa (oznakowanie drogi, ustawienie barier i poręczy ochronnych).

Podobny stopień zaawansowania mają prace prowadzone na drodze powiatowej Gnojnik – Złota. Przebudowa obejmuje 8,3 km i dotyczy całej długości drogi od DK 75 do DW 980 w miejscowościach: Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie.

Nowe chodniki powstają już w Gnojniku i Lewniowej. Przy okazji tych prac poza jezdnią zbudowano kanalizację deszczową ze studzienkami ściekowymi. Droga została poszerzona do 5,5 m. Z kolei obecnie wzdłuż całej trasy trwają wszelkie niezbędne działania przygotowujące do nałożenia ostatniej warstwy wzmocnionej nawierzchni – tworzone są zatoki autobusowe, remontowane przepusty, a rowy pogłębiane. Na ostatnim etapie inwestycji powstaną cztery przystanki komunikacyjne, a w ciągu drogi poza pionowym i poziomym oznakowaniem zamontowane zostaną stalowe bariery i poręcze ochronne. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu i standardu jego obsługi przejścia dla pieszych zostaną odpowiednio podniesione i oświetlone.

Łącznie inwestycje osiągną próg 11 milionów złotych. Dzięki dofinansowaniu Powiat Brzeski pokryje jedynie 1/3 całkowitych kosztów.

__

Powiat Brzeski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.