MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Borzęcin. Blisko 8 milionów złotych dofinansowania na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie-Borku

Kolejna dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 trafi do gminy Borzęcin. W dniu 16 maja br. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru 5 projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR. W wyniku przeprowadzonej oceny, wniosek złożony przez gminę Borzęcin pn. „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie” uzyskał maksymalną możliwą liczbę punktów i został sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania z kwotą wsparcia w wysokości 7 milionów 919 tysięcy 10 złotych.

Przedmiotem projektu jest stworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Borzęcin, przysiółek Borek. Inwestycja obejmie kompleksowe uzbrojenie wchodzących w zakres projektu działek w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

Zakres planowanego do realizacji zadania obejmuje: prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie terenu i przebudowę linii telekomunikacyjnej; budowę ok. 890 metrów kanalizacji opadowej wraz z podłączeniem do działek, budowę pompowni; budowę 580 metrów kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do działek, budowę pompowni i oczyszczalni ścieków; budowę sieci wodociągowej o długości ponad 1,6 km, sieci oświetlenia ulic, w tym linii kablowej o długości ponad 600 metrów oraz 20 słupów oświetleniowych LED, szafy sterującej i oświetlenia przejścia dla pieszych; budowę dróg wewnętrznych z ciągiem pieszym, placem do zawracania, przepustami oraz zjazdami do działek oraz budowę 2 pylonów informacyjnych.

 

Zadanie realizowane będzie w ramach formuły „Zaprojektuj i Wybuduj”. To już kolejne dofinansowanie pozyskane przez samorząd gminy Borzęcin w ostatnich miesiącach. W sumie od początku roku pozyskano ze środków zewnętrznych – unijnych i krajowych niebagatelną kwotę blisko… 14,5 miliona złotych.

(tell)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.