MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Wyniki wyborów na Sołtysów i do Rad Sołeckich w Gminie Borzęcin

W dniu 7.04.2019 r. w Gminie Borzęcin odbyły się wybory na Sołtysów i do Rad Sołeckich. W celu przeprowadzenia wyborów utworzono osiem obwodów głosowania. Wyniki przedstawiają się następująco:

Obwód Głosowania Nr 1 Sołectwo Borzęcin Górny.

Sołtysem ponownie została wybrana Pani Pilarska Maria, która uzyskała 163 głosów na „TAK” i 7 głosów na „NIE”.

Ponieważ w obwodzie głosowania została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów na radnych sołeckich, głosowanie nie odbyło się.

Mandat Radnego sołeckiego uzyskali:

1. Ciochoń Józef

2. Kania Dariusz

3. Małek Franciszek

4. Siudut Tomasz

5. Wójcik Grzegorz.

 

Obwód Głosowania Nr 2 Sołectwo Borzęcin Dolny.

Sołtysem Sołectwa Borzęcin Dolny został ponownie wybrany Pan Czaja Czesław gdzie uzyskał 46 głosów na „ TAK” oraz 8 głosów na „ NIE”.

W obwodzie Nr 2 również została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów do Rady Sołeckiej.

Mandat Radnego Sołectwa Borzęcin Dolny uzyskali:

1. Curyło Marian

2. Kiczka Józef

3. Musiał Marek.

 

Obwód Głosowania Nr 3 Sołectwo Bielcza.

Sołtysem Sołectwa Bielcza została wybrana Pani Choczyńska Anna uzyskując 148 głosów na „ TAK” i 32 głosy na „NIE”.

Mandat Radnego Sołectwa Bielcza uzyskali:

1. Duda Bolesław

2. Florczak Stanisława

3. Kilian Józef

4. Nowak Grażyna

5. Więcek Robert.

 

Obwód Głosowania Nr 4 Sołectwo Przyborów.

W miejscowości Przyborów o urząd Sołtysa ubiegało się dwóch kandydatów.

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

1. Latocha Stanisław głosów – 58

2. Piotrowski Paweł głosów – 233

 

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany Sołtysem Sołectwa Przyborów

Pan Piotrowski Paweł.

Radnymi Sołeckimi w obwodzie Nr 4 zostali wybrani:

1. Cisak Tomasz głosów – 189

2. Pławecki Mateusz głosów – 175

3. Białek Jadwiga głosów – 140

4. Kokoszka Lucyna głosów – 136

5. Borowiec Monika głosów – 131

 

Obwód Głosowania Nr 5 Sołectwo Łęki.

W miejscowości Łęki o urząd Sołtysa ubiegało się dwóch kandydatów.

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

1. Kamysz Maria – 81

2. Koczwara Anna – 88.

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została ponownie wybrana Sołtysem Sołectwa Łęki

Pani Koczwara Anna.

Radnymi Sołeckimi w obwodzie Nr 5 zostali wybrani:

1. Gładysz Agnieszka głosów 82

2. Maruniak Katarzyna głosów 83

3. Wojas Krzysztof głosów 98.

 

Obwód Głosowania Nr 6 Sołectwo Waryś.

W miejscowości Waryś Sołtysem został wybrany Pan Rogóż Piotr uzyskując 85 głosów na „TAK” oraz 4 głosy na „ NIE”.

Mandat radnego sołeckiego bez przeprowadzania głosowania uzyskali następujący kandydaci:

1. Adamska Joanna

2. Rębacz Halina

3. Wesołowski Bogdan.

 

Obwód Głosowania Nr 7 Sołectwo Jagniówka.

Sołtysem Sołectwa Jagniówka został wybrany Pan Maklas Mateusz na którego oddano 53 głosy na „TAK” oraz 2 głosy na „ NIE”.

Bez przeprowadzania wyborów mandat radnego sołeckiego uzyskali następujący kandydaci:

1. Bylica Eugeniusz

2. Maj Zbigniew

3. Rzepka Paulina.

Nowo wybranym Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich Serdecznie Gratulujemy!!!

__

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.