Szczurowa: Eliminacje Gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 26.03.2019 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
W eliminacjach gminnych o zwycięstwo rywalizowało łącznie 35 uczniów wyłonionych podczas zmagań na szczeblu szkolnym przeprowadzonych w szkołach w Szczurowej, Strzelcach Wielkich, Uściu Solnym, Niedzieliskach, Woli Przemykowskiej oraz Zaborowie. Uczestnicy turnieju rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych:
I grupa (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych)
II grupa (uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, oraz klasa III gimnazjum).
Uczestnicy turnieju mieli do rozwiązania test wiedzy składający się z 25 pytań dla grupy I, oraz 30 pytań dla grupy II.
Oceniająca testy komisja w składzie: Piotr Mikuś- Komendant Gminny OSP, członkowie Zarządu Gminnego OSP: Marek Łucarz i Piotr Świątek oraz Damian Pleszyński pracownik Urzędu Gminy, wyłoniła najlepszych uczestników turnieju:
I grupa:
I miejsce- Anna Wodka- PSP Zaborów
II miejsce- Radosław Kuliszewski- PSP Zaborów
III miejsce- Zuzanna Klimaj- PSP Szczurowa
II grupa:
I miejsce- Amelia Morońska- ZSP Uście Solne
II miejsce- Gabriel Dadej- PSP Niedzieliska
III miejsce- Aleksandra Dąbrowska- ZSP Uście Solne
Warto zaznaczyć, że rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie a o końcowej klasyfikacji decydowały minimalne różnice. W jednym przypadku o zajęciu III miejsca zadecydowała dogrywka pomiędzy uczestnikami którzy zgromadzili tą samą ilość punktów.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali ufundowane przez Wójta Gminy Szczurowa- Zbigniewa Moskal upominki, oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcy eliminacji gminnych będą reprezentować Gminę Szczurowa w dalszym etapie turnieju na szczeblu powiatowym.
Na zakończenie Pan Wójt pogratulował młodzieży biorącej udział w konkursie, dobrych wyników, natomiast zwycięzcom życzył dalszych sukcesów na szczeblu powiatowym. Słowa podziękowania skierował również do nauczycieli, którzy przygotowywali młodzież do wspomnianych zmagań.
UG Szczurowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.