ad2
ad2
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Dzień Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej w Szczurowej

Wybitny polski adwokat, historyk adwokatury i nauczyciel akademicki Roman Łyczywek wskazywał, że jest rzeczą znamienną i trudną do zakwestionowania, iż w sposób najpełniejszy oddziałuje słowo wysłuchane bezpośrednio od innego człowieka. Tym więc cenniejsze są inicjatywy pobudzające uczniów do przygotowywania i wygłaszania przemówień.
.
11 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Szczurowej odbył się konkurs krasomówczy O Złote Pióro Adama Mickiewicza pod honorowym patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wzięli w nim udział uczniowie klas VI-VII oraz VIII i III gimnazjum, w liczbie ogółem 15 osób. Konkurs natomiast poprowadzili uczniowie klasy III gimnazjum Jan Niewolak i Marcin Pamuła.
.
Ideą konkursu było rozpowszechnić wśród młodzieży modę na swobodne, ładne i efektowne mówienie po polsku oraz zachęcić do dbałości o poprawność polszczyzny.
.
Uroczyste otwarcie Konkursu rozpoczęło się referatem wygłoszonym przez doktora habilitowanego Macieja Raka, adiunkta w Katerze Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz doktorantkę magister Olgę Radziszewską. W swoich wystąpieniach podkreślili wagę dobrze przygotowanej mowy, efektownej, z jasną, przejrzystą argumentacją oraz poprawnie dobranymi frazeologizmami. Udzielili również słuchaczom praktycznych wskazówek i rad, jak uporządkować treść przemówienia oraz jak panować nad emocjami.
W ocenie jury uczestnicy konkursu zaprezentowali merytorycznie dobrze przygotowane przemówienia, często w interesujący sposób wygłoszone i skupiające uwagę słuchających.
.
W konkursie zwyciężyły i otrzymały tytuł Mistrza Mowy Polskiej Julia Pikoń (w kategorii klas VI-VII) oraz Oliwia Kuliś (w kategorii klas VIII i III gimnazjum). Uhonorowane zostały okolicznościowymi dyplomami, główną nagrodą- piórem Parker oraz poradnikiem Macieja Orłosia dotyczącym sztuki przemawiania.
.
Drugie miejsce zajęły: Angelika Kmiecik (klasy VI-VII) i Kinga Pudełek (klasy VIII i III gimnazjum). Zdobywcami trzeciego miejsca byli: Adrian Rogowski (klasy VI-VII) oraz ex aequo Karolina Rzepka i Natalia Lis (klasy VIII i III gimnazjum).
.
Partnerami Głównymi Szkolnego konkursu krasomówczego byli: Urząd Gminy w Szczurowej, Nadwiślańska Grupa Działania E.O. Cenoma, Katedra Historii Języka i Dialektologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej oraz rada rodziców klasy III a gimnazjum.
.
Konkurs zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki języka polskiego Małgorzata Tracz i Lucyna Gut.
.
Wszystkim, którzy okazali pomoc i wsparcie przy realizacji tego przedsięwzięcia, serdecznie dziękujemy.
.
Dyrekcja szkoły dziękuje również Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za objęcie patronatu nad konkursem.

 

Małgorzata Tracz- SP Szczurowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.