JUBILEUSZ PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ Z JADOWNIK

Praca w Akcji Katolickiej jest tożsama z ewangelizacyjnym programem duszpasterskiego działania całego Kościoła i opiera się na zasadzie Instaurare omnia in Christo (Wszystko odnowić w Chrystusie). Chodzi o przekształcanie wszystkich sfer życia ludzkiego zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa. Członkowie AK podejmują konkretne działania w różnych dziedzinach życia, czerpiąc inspirację z wiary i nauczania Kościoła. W minioną niedzielę, mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Prokopa Opata rozpoczęto uroczystości dwudziestolecia powstania jadownickiego oddziału Akcji Katolickiej.

Po mszy uczestnicy jubileuszowych obchodów spotkali się w domu ludowym. Stanisław Kita – prezes parafialnego oddziału AK w Jadownikach powitał gości, wśród których byli, między innymi asystent diecezjalny Instytutu AK w Tarnowie, ks. dr Jan Bartoszek, prałat Józef Drabik, prałat Wojciech Werner, proboszcz parafii w Jadownikach, prałat Tadeusz Górka , prezesi Instytutu AK diecezji tarnowskiej – Robert Rybak i Józef Witkowski, wicestarosta Maciej Podobiński oraz reprezentujący burmistrza Brzeska radny, przewodniczący komisji rewizyjnej Piotr Duda, sołtys Jadownik, a zarazem radny Jarosław Sorys, prezesi i członkowie parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej z Brzeska, Jasienia, Okocimia, Gnojnika oraz Uszwi.

Po tradycyjnym przełamaniu się opłatkiem były gratulacje i życzenia. Radny Piotr Duda wręczył prezesowi Stanisławowi Kicie okolicznościowy adres od burmistrza Brzeska, Tomasza Latochy. Spotkanie zakończył pokaz gimnastyki akrobatycznej w wykonaniu Ani Kity, prezentacje wokalne i instrumentalne uczniów szkoły muzycznej z Brzeska, Zuzi Nizioł, Aleksandry Dzieńskiej oraz występ Kingi i Anny Gurgul.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.