MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Budynek Urzędu Gminy Borzęcin zyska na funkcjonalności i estetyce

W dniu 9 listopada br. podpisano umowę na realizację II etapu termomodernizacji Urzędu Gminy Borzęcin. Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Borzęcinie – termomodernizacja budynku wraz z instalacją elektryczną i instalacją fotowoltaiczną” zrealizuje Firma Handlowo-Usługowa „EL-BUD” Leszek Wójcik z Borzęcina, która w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zaoferowała najniższą cenę spośród oferentów. Wartość robót zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy wynosi 1 085 946,43 złotych, a termin ich wykonania upływa 31 maja 2019 roku.

– W ramach realizacji zadania wykonana zostanie termomodernizacja przegród budowlanych w tym ścian i stropu oraz wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Na dachu, który zostanie uprzednio pomalowany umiejscowiona zostanie instalacja fotowoltaiczna PV, a wewnątrz budynku dotychczasowe oświetlenie zostanie zastąpione oświetleniem LED – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Realizacja I i II etapu inwestycji pozwoli obniżyć koszty utrzymania obiektu o około 30 – 40%.

Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie”– poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w wysokości 49,92% kosztów kwalifikowanych. 1/7 kosztów własnych projektu ponosi Poczta Polska, jako współwłaściciel w 1/7 części budynku.

[tell]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *