MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Bielcza- Bezpieczna Małopolska – wręczono sprzęt dla jednostek OSP

Trzy jednostki OSP z terenu gminy Borzęcin: OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny i OSP Przyborów otrzymały sprzęt zakupiony w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2018”. Uroczyste wręczenie zakupionego wyposażenia odbyło się we wtorek, 11 grudnia br. w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy.

– Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa małopolskiego OSP Bielcza wzbogaciła się o motopompę szlamową Honda WTX 30 1200/l oraz zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami kramera, OSP Borzęcin Górny otrzymała dwa radiotelefony z zestawem podhełmowym, wytwornicę pianową oraz ubranie specjalne, a OSP Przyborów dwa aparaty ochrony dróg oddechowych – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej podkreślając, że gmina od wielu lat korzysta z możliwości jakie dają programy zewnętrzne, celem wsparcia jednostek w zakresie ich doposażenia i rozbudowy bazy lokalowej.
Jak zapowiada wójt Kwaśniak, wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wzrosną w budżecie na 2019 rok niemal trzykrotnie.
– Takie zapisy znalazły się w projekcie budżetu, który przedłożyłem radnym – informuje wójt.

W projekcie przyszłorocznego budżetu na wydatki związane z funkcjonowaniem OSP zapisano 904 tysiące 680 złotych, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 221 tysięcy 3 złote, a wydatki majątkowe 683 tysiące 177 złotych. W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację inwestycji rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Borzęcinie Górnym oraz zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Bielcza. Zapisano również środki na rozpoczęcie budowy remizy OSP w Borzęcinie Dolnym, która to inwestycja oczekuje na dofinansowanie w ramach RPO WM (projekt znajduje się na liście rezerwowej).

Koszt zakupu sprzętu w ramach programu „Bezpieczna Małopolska” zamknął się w 2018 roku kwotą 32 605,12 złotych, w tym dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego w kwocie 15 473 złotych oraz wkład własny gminy Borzęcin w wysokości 17 132,12 złotych. OSP Przyborów na wkład własny zabezpieczyła środki będące w dyspozycji jednostki.

__

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *