Zawiadomienie- Sesja Rady Gminy Szczurowa

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)
zwołuję II Sesję Rady Gminy Szczurowa
kadencji 2018- 2023
Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku (piątek) o godz. 12:00
w sali narad Urzędu Gminy Szczurowa- parter
Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa
Marek Biernat
__
UG Szczurowa


grupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.