Termin wydawania paczek żywnościowych

Wójt Gminy Gnojnik i Kierownik GOPS informują, że w dniu 27 listopada br. (wtorek) od godz. 8.00 do godz. 15.00 na halach byłego PAGENU budynek „C”, brama wjazdowa naprzeciwko przedszkola w Gnojniku wydawane będą paczki żywnościowe.

Osoby, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium (1 402 zł dla osoby samotnej, 1 056 zł na osobę w rodzinie), a chcą skorzystać z pomocy w formie paczki żywnościowej w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r. powinny zgłaszać się w ośrodku pomocy społecznej celem zakwalifikowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

__

UGgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.