Zmiany w Żerkowie

Trwa remont budynku wiejskiego w Żerkowie. Wszystko za sprawą dofinansowania uzyskanego przez UTW „Globus” z środków PROW 2014-2020 na realizację operacji pn. Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno–kulturowej w Żerkowie.

W ramach inwestycji przewidziano dwa rodzaje działań: działania twarde oraz miękkie. Część „twarda” projektu zakłada przeprowadzenie robót inwestycyjnych w Budynku Wiejskim w Żerkowie oraz na działce, na której stoi budynek. Prace remontowe w budynku obejmą m.in. hall wejściowy, klatkę schodową, salę zebrań, aneks kuchenny oraz pomieszczenie gospodarcze, a także instalacje c.o. i gazową. Natomiast na zewnątrz wykonane zostaną m.in. nowe ogrodzenie, zagospodarowanie placu za budynkiem (montaż małej architektury) oraz zjazd z drogi gminnej.

Działania „miękkie” polegać będą na organizacji cyklu spotkań tematycznych oraz  warsztatowych. Uczestnictwo we wszystkich przedstawionych działaniach będzie ogólnodostępne i bezpłatne.

Całościowa kwota robót budowlanych wynosi ponad 337 tys. zł.

__

UGgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.