Nowoczesny sprzęt TIK w ramach projektu “Kompetencje przyszłości rozwój i doposażenie szkół gminy Szczurowa”

W ramach projektu został zakupiony sprzęt TIK (technologie informacyjno- komunikacyjne)- za kwotę 685 000 zł.

W szkołach utworzono 128 nowoczesnych stanowisk komputerowych dla uczniów oraz 24 stanowiska dla nauczycieli, zmodernizowano sieci bezprzewodowe, zakupiono: ekrany multimedialne, serwery, urządzenia (UTM) zabezpieczajace sieci szkoły, oprogamowanie antywirusowe.

 Lp. Nazwa szkołyIlość komputerów dla uczniówIlość komputerów dla nauczycieliOgółem
 1. Szkoła Podstawowa Szczurowa 24 4 28
 2. Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie 14 4 18
 3.Szkoła Podstawowa Wola Przemykowska 12 3 15
 4. Szkoła Podstawowa Zaborów 18 3 21
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Uście Solne 18 4 22
 6.Szkoła Podstawowa Szczurowa- klasy gimnazjalne 22 3 25
 7.Szkoła Podstawowa Zaborów- klasy gimnazjalne 20 3 23
 w sumie 128 24 152

Ponadto zostały doposażone pracownie przedmiotowe szkół na ogólną kwotę 284 711 zł.

  • Szkoła Podstawowa Szczurowa- kwota zakupu 65 533 zł
  • Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie- kwota zakupu 45 418 zł
  • Szkoła Podstawowa Wola Przemykowska- kwota zakupu 20 526 zł
  • Szkoła Podstawowa Zaborów- kwota zakupu 38 736 zł
  • Zespół Szkolno- Przedszkolny Uście Solne- kwota zakupu 33 763zł
  • Szkoła Podstawowa Szczurowa- klasy gimnazjalne- kwota zakupu 43 580 zł
  • Szkoła Podstawowa Zaborów- klasy gimnazjalne- kwota zakupu 37 155 zł

__

Koordynator projektu- Elżbieta Gądek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.