ad2
ad2
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Dotacja na wymianę kotłów dla Gminy Szczurowa- już podpisana

W dniu 25.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana kolejna dotycząca wymiany starych węglowych pieców, umowa z WFOŚiGW a Gminą Szczurowa na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Szczurowa poprzez wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły zasilane gazem” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi 116 000,00 zł, koszt kwalifikowany zadania 266 240,00 zł.

W ramach inwestycji wymienionych zostanie kolejne 16 sztuk nieekologicznych, węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 7 092,36 kg/rok.

Umowa ta jest kontynuacją projektu realizowanego wspólnie z 8 gminami z powiatu brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, dzięki którym zostanie wymienionych 55 starych pieców węglowych na piece gazowe oraz 100 piecy z projektu realizowanego z tymi samymi gminami ale tylko na piece nowej generacji węglowe i pelet zgodne z dyrektywą ekologiczną. Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest pozytywny wynik z przeprowadzonych ocen energetycznych które zleca Urząd Marszałkowski w Krakowie. W Gminie Szczurowa wykonano już ok. 80% tych audytów w 110 budynkach i na obecną chwilę podpisano 62 umowy z mieszkańcami. Pozostałe 20% audytów zostanie wykonanych do końca listopada tego roku.

__

UG Szczurowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.