Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Szczurowa

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 24-28 września 2018 r. na terenie gminy Szczurowa zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon samochodowych.
W ramach zbiórki zostaną odebrane kompletne odpady elektryczne i elektroniczne spełniające wymagania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 Poniedziałek 24.09.2018 r.
    Dąbrówka Morska
 
    Wrzępia
 
    Uście Solne
 
    Barczków
 
    Popędzyna
 Wtorek 25.09.2018 r.
    Kwików
 
    Strzelce Wielkie
 
    Strzelce Małe
 
    Górka
 
    Rząchowa
 Środa 26.09.2018 r.
    Szczurowa
 
    Rylowa
 Czwartek 27.09.2018 r.
    Zaborów
 
    Wola Przemykowska
 
    Kopacze Wielkie
 
    Księże Kopacze
 
    Dołęga
 
    Pojawie
 Piątek 28.09.2018 r.
    Niedzieliska
 
    Rajsko
 
    Rudy Rysie
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Nie podlega zbiórce elektronika pozbawiona części składowych. Zgodnie z cytowaną ustawą pod pojęciem zużytego sprzętu- rozumie się sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, podzespołami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi część sprzętu w momencie pozbywania się go.
W myśl art. 46. ust. 1. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym- demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu prowadzi się wyłącznie w zakładzie przetwarzania.
Kto wbrew przepisom art. 46 cytowanej ustawy prowadzi demontaż zużytego sprzętu lub przygotowuje do ponownego użycia zużyty sprzęt oraz odpady powstałe po demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania, administracyjna kara pieniężna wynosi od 10 000 zł do 500 000 zł.
Odpady wielkogabarytowe
W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane odpady remontowo- budowlane, które nie są przedmiotem zamówienia przetargowego w naszej gminie.
Odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać przedsiębiorcy sukcesywnie w czasie prowadzenia prac remontowych i zaraz po ich zakończeniu lub gromadzić w podstawionym przez przedsiębiorcę pojemniku za dodatkową opłatą.
Zużyte opony samochodowe
W ramach prowadzonej zbiórki zużytych opon odbierane będą wyłącznie zużyte opony samochodowe. Opony rolnicze oraz z samochodów przeznaczonych na cele działalności gospodarczej nie podlegają zbiórce.
__
UG


Slider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *