ZAKAZ NOCNEJ SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Informujemy, że w dniu 11 września 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego opublikowana została uchwała nr LIV/383/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Małop., poz. 6013).

Zgodnie z §1 w/w uchwały począwszy od dnia 26.09.2018 r. na terenie gminy Brzesko obowiązuje zakaz prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22.00 do 06.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzesku, pokój nr 11, lub pod nr. tel. 14 68 65 134.

uchwala-pdf

___

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.